بر اساس نامه‌ی شماره‌ی1454/11/3 تاریخ 3/9/88، در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، به مجله‌ی «مطالعات ادبیات کودک»، درجه‌ی علمی­پژوهشی اعطا شده است. de5ecdc3285c587 همچنین بر اساس نامه‌ی شماره 319/25/90 تاریخ 9/12/90 این مجله به عنوان نشریات نمایه شده ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) به تأیید رسیده است.

اولین شماره این دو فصلنامه در بهار 1389 به چاپ رسیده و چاپ شماره های دیگر اادامه دارد.

شاپا: 8647-2008                 ISSN=2008-8647

به اطلاع آن دسته از افرادی که نسخه چاپی شماره 1 مجله را ندارند، می رساند که شماره 1 مجله به چاپ دوم رسیده است در صورت نیاز لطفا با ایمیل یا تلفن مجله تماس بفرمایید.

شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398 

1. بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر

صفحه 1-20

مهلا السادات حسینی صابر؛ مریم جلالی؛ زهرا سید یزدی


3. فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی

صفحه 41-56

محمود رنجبر؛ حانیه شارودی؛ سپیده اصلاحی


4. بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده

صفحه 57-78

هدی ژیان جهانی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


8. معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو

صفحه 151-168

اسدالله نوروزی؛ عاطفه جمالی؛ مرتضی نجاتی جزه