تعداد مقالات: 169
101. تبارشناسی پژوهش‌های ادبیات کودکان از منظر روش‌شناختی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 137-152

لیلا مکتبی فرد؛ یزدان منصوریان


102. بررسی مؤلّفه‌های ازخودبیگانگی در داستان‌های کودک و نوجوان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 125-151

محمدحسن کریمی؛ مختار ذاکری


103. در جست‌وجوی استقلال انتخاب متن‌های ادبی مناسب برای برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 125-155

جواد فرزان فر؛ یحیی قائدی؛ میرعبدالحسین نقیب زاده؛ علیرضا محمودنیا


104. بررسی رابطه‌ی کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی در دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 145-165

بیژن ظهیری ناو؛ سوران رجبی


105. بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودک ایران تحلیل محتوای 9 کتاب داستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 129-141

فریبا خوشبخت


106. بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه‌ی لالایی‌ها‌ی فارسی و عربی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-114

حسین کیانی؛ سعیده حسن شاهی


107. بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان‌های احمد اکبرپور

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-136

فریده پورگیو؛ فاطمه فرنیا


108. بررسی واژگان خوانداری کودکان دبستانی و مقایسه‌ی آن‌ها با واژگان نوشتاری آنان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-148

مرتضی کوکبی؛ زهره چراغی


110. بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی»

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-152

منیژه عبدالهی؛ احیا عمل صالح؛ محمدصادق محقق زاده


111. بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-138

خاور قربانی؛ محمد کاظم هاشمی؛ نیشتمان الله ویسی


113. نظریه‌ و نقد ادبیات کودک به روایت کتاب ماه کودک و نوجوان (1376 ـ 1380)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-132

مصطفی صدیقی؛ عاطفه جمالی؛ زهرا کهن سلوکلویی


115. بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-130

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد


116. لذت و اقتباس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-142

ندا مرادپور


118. شناسایی و فهم درک زیبایی شناختی کودکان پیش‌دبستانی از تصویرهای کتاب‌های تصویری‌داستانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

محمد حسن کریمی؛ محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ حسین مسنن فارسی


120. معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

اسدالله نوروزی؛ عاطفه جمالی؛ مرتضی نجاتی جزه


123. بررسی مهارت‌های تفکّر انتقادی در داستان‌های کودکان و نوجوانان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 157-193

مرتضی کوکبی؛ عباس حری؛ لیلا مکتبی فرد


125. مقایسه‌ی تحلیلِ انتقادیِ گفتمان داستان‌های کوتاه معاصر بزرگ‌سالان و داستان‌های کوتاه معاصر نوجوانان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 143-166

لطف اله یارمحمدی؛ مرتضی یمینی؛ لیلا قنبری