تعداد مقالات: 175
26. تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی


28. بررسی وضعیت جذابیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-40

زینب سلیمی؛ سعید غفاری


30. درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-48

سعید حسام‌پور؛ سمانه اسدی؛ زهرا پیرصوفی املشی


31. بررسی نقش‌های جنسیتی در «خاله سوسکه»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-43

فریده پورگیو؛ مسیح ذکاوت


32. یک داستان: چند مترجم: چند راوی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-48

سمیه دل زنده روی


34. تأملی بر هیچانگی : "هیچ هیچ هیچانه‌" و رابطه‌ی متن و تصویر در آن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-58

ستاره ترابی؛ سودابه شکرالله زاده


35. مقایسه نشریات الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران، لبنان و کانادا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-52

محبوبه حسن شاهی؛ محمد علائی آرانی


36. واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخوانَد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-54

سمانه اسدی؛ کاووس حسن‌لی


39. تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از سال1370-1379

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-60

کاووس حسن لی؛ سمانه اسدی


40. بررسی میزان تأثیر برنامه‌های کتاب‌درمانی بر کاهش پرخاش‌گری کودکان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 33-61

مهری پریرخ؛ زهرا ناصری


41. بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-58

محمود صادق زاده؛ طاهره تقوی


42. فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-56

محمود رنجبر؛ حانیه شارودی؛ سپیده اصلاحی


43. ویژگی‌های رابط کاربر کتابخانه‌ی مجازی بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 45-70

زهره حسن پور؛ سعید رضایی شریف آبادی


44. بررسی ظرفیّت های سینمایی رمان دود پشت تپه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-68

فخری رسولی گروی؛ فرشته شاه صنم


47. تحلیل قصه‌ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-68

علی حیدری


49. بررسی خشونت نمادین در رمان من نوکر بابا نیستم نوشته احمد اکبر پور

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-64

محمدحسین دلال رحمانی؛ حسین قربانی


50. نشانه شناسی لایه ای تصویر روی جلد رمان های نوجوان(مجموعه‌ی رمان نوجوان امروز)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-72

عاطفه جمالی؛ طاهره شیخی