تعداد مقالات: 169
-23. ساختار روایت در لالایی‌های ایرانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-31

یداله جلالی پندری؛ صدیقه پاک ضمیر


-22. خوانشی ساختارگرایانه از داستان «کلاغ‌ها»ی نادر ابراهیمی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-26

سوسن پورشهرام


-21. جایگاه مفاهیم فلسفی در ادبیات داستانی کودک ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-31

شهین ایروانی؛ خدیجه مختاری


-20. خوبی‌نامه، اندرزنامه‌ای قدیمی و ناشناخته

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-30

محمدابراهیم ایرج پور


-18. جامعه‌شناختی جنسیت در داستان نامه‌هایی به آقا غوله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

علیرضا اسلام؛ زینب نوروزی؛ فاطمه نظری


-16. اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

مریم جلالی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


-13. در جست‌وجوی دیگری؛بررسی جلوه‌های دگربودگی در ادبیات کودک و نوجوان ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-26

امین ایزدپناه؛ بابک شمشیری


-12. بررسی هوش اجتماعی و مؤلّفه های آن در محتوای کتاب های فارسی(بخوانیم) دوره‌ی ابتدایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-24

غلامرضا پیروز؛ مریم فقیه عبدالهی


-11. بررسی همپیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان بر اساس نظریه‌ی پری نودلمن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

غلامرضا پیروز؛ سروناز ملک؛ محدثه فتوت


-7. بررسی سلیقه و میزان اقبال نوجوانان مدارس متوسطه اول شهر شیراز نسبت به آثار داستانی(اصلاح شده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1396

لیلا دهقانی


-5. بررسی و تحلیل قصه‌های «حیوان-داماد»

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

علی حیدری؛ سمیه حدادیان؛ قاسم صحرایی


-4. بررسی جایگاه «زمان» در اشعار روایی کودکان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

عباس جاهدجاه


-3. تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از سال1370-1379

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-60

کاووس حسن لی؛ سمانه اسدی


-2. بررسی نقش‌های جنسیتی در «خاله سوسکه»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-43

فریده پورگیو؛ مسیح ذکاوت


-1. بررسی میزان تأثیر برنامه‌های کتاب‌درمانی بر کاهش پرخاش‌گری کودکان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 33-61

مهری پریرخ؛ زهرا ناصری