تعداد مقالات: 169
26. بررسی وضعیت جذابیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-40

زینب سلیمی؛ سعید غفاری


27. بررسی عناصر و مضامین دینی و میهنی در اشعار کتابهای فارسی دوره‌ی راهنمایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-48

منوچهر جوکار؛ بهمن ساکی


29. یک داستان: چند مترجم: چند راوی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-48

سمیه دل زنده روی


31. تأملی بر هیچانگی : "هیچ هیچ هیچانه‌" و رابطه‌ی متن و تصویر در آن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-58

ستاره ترابی؛ سودابه شکرالله زاده


33. درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-48

سعید حسام‌پور؛ سمانه اسدی؛ زهرا پیرصوفی املشی


34. مقایسه نشریات الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران، لبنان و کانادا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-52

محبوبه حسن شاهی؛ محمد علائی آرانی


35. تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی


38. ظرفیت‌های روایی و تمرکززدایانه‌ی باب هفتم کلیله‌ودمنه برای بازنویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1396

فرزانه معینی


39. واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخوانَد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-54

سمانه اسدی؛ کاووس حسن‌لی


42. راز توفیق شعر «باران»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-76

محمدرضا خسروی شکیب؛ جواد دهقانیان


43. ویژگی‌های رابط کاربر کتابخانه‌ی مجازی بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 45-70

زهره حسن پور؛ سعید رضایی شریف آبادی


44. بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-90

سعید حسام پور؛ جواد دهقانیان؛ صدیقه خاوری


45. فانتزی و شیوه‌های فانتزی‌سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-73

مه دخت خالقی چترودی؛ مریم جلالی


46. بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-58

محمود صادق زاده؛ طاهره تقوی


47. تحلیل قصه‌ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-68

علی حیدری


49. نقد رویکرد پدیدارشناسی هوسرلی در قصه های مجید

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-74

علی اکبر سام خانیانی؛ سیده زهرا موسوی نیا