تعداد مقالات: 175
26. بررسی وضعیت جذابیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-40

زینب سلیمی؛ سعید غفاری


27. بررسی عناصر و مضامین دینی و میهنی در اشعار کتابهای فارسی دوره‌ی راهنمایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-48

منوچهر جوکار؛ بهمن ساکی


29. یک داستان: چند مترجم: چند راوی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-48

سمیه دل زنده روی


31. تأملی بر هیچانگی : "هیچ هیچ هیچانه‌" و رابطه‌ی متن و تصویر در آن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-58

ستاره ترابی؛ سودابه شکرالله زاده


33. درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-48

سعید حسام‌پور؛ سمانه اسدی؛ زهرا پیرصوفی املشی


34. مقایسه نشریات الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران، لبنان و کانادا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-52

محبوبه حسن شاهی؛ محمد علائی آرانی


35. تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی


39. واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخوانَد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-54

سمانه اسدی؛ کاووس حسن‌لی


42. راز توفیق شعر «باران»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-76

محمدرضا خسروی شکیب؛ جواد دهقانیان


43. ویژگی‌های رابط کاربر کتابخانه‌ی مجازی بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 45-70

زهره حسن پور؛ سعید رضایی شریف آبادی


44. بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-90

سعید حسام پور؛ جواد دهقانیان؛ صدیقه خاوری


45. فانتزی و شیوه‌های فانتزی‌سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-73

مه دخت خالقی چترودی؛ مریم جلالی


46. بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-58

محمود صادق زاده؛ طاهره تقوی


47. تحلیل قصه‌ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-68

علی حیدری


49. نقد رویکرد پدیدارشناسی هوسرلی در قصه های مجید

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-74

علی اکبر سام خانیانی؛ سیده زهرا موسوی نیا