نویسنده = علی صفایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مولفه‌های مدرنیته در آثار محمد رضا شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22099/jcls.2020.38814.1830

رقیه آلیانی؛ بیژن ظهیری؛ شکراله پورالخاص؛ علی صفایی


2. تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه‌ی هشتاد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-92

10.22099/jcls.2016.3887

جهاندوست سبزعلیپور؛ نسرین صادقی مهر؛ علی صفایی