نویسنده = فرزانه آقاپور
تعداد مقالات: 2
1. تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

فرزانه آقاپور