نویسنده = محبوبه البرزی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و فهم درک زیبایی شناختی کودکان پیش‌دبستانی از تصویرهای کتاب‌های تصویری‌داستانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

محمد حسن کریمی؛ محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ حسین مسنن فارسی


2. بررسی موضوع‌ها و درون‌مایه‌های موجود و تهی داستان‌های کودک پنجاه داستان برگزیده شورای کتاب کودک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-128

منصوره صداقت؛ فریبا خوشبخت؛ محبوبه البرزی