نویسنده = حسن ذوالفقاری
تعداد مقالات: 3
1. ساخت بازی‎های رایانه‌ای براساس قصه‌های بلند عامیانه‌ی ایرانی (با تکیه بر داستان قهرمان قاتل)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-126

10.22099/jcls.2014.1150

زهراسادات طاهری قلعه نو؛ حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری


3. بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-143

10.22099/jcls.2012.446

محمدعلی صفورا؛ حسن ذوالفقاری؛ صمد سامانیان