نویسنده = جواد دهقانیان
تعداد مقالات: 2
1. راز توفیق شعر «باران»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-76

10.22099/jcls.2012.430

محمدرضا خسروی شکیب؛ جواد دهقانیان


2. بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-90

10.22099/jcls.2012.444

سعید حسام پور؛ جواد دهقانیان؛ صدیقه خاوری