نویسنده = منیژه عبدالهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-123

10.22099/jcls.2012.439

احیاء عمل صالح؛ منیژه عبدالهی؛ ربابه کارگران