نویسنده = محمدحسین قرشی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم خوانایی در ترجمه ی ادبیات کودکان و نوجوانان و شیوه ی ارزیابی آن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-90

محمدحسین قرشی؛ سیروان امین زاده