نویسنده = زهرا سید یزدی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

مهلا السادات حسینی صابر؛ مریم جلالی؛ زهرا سید یزدی