کلیدواژه‌ها = سفر قهرمان
تعداد مقالات: 1
1. نقد کهن الگویی سفر قهرمان در داستان ماهی سیاه کوچولو بر اساس نظریه کمپبل و پیرسن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-122

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد ریحانی