کلیدواژه‌ها = احمد اکبرپور
تعداد مقالات: 4
1. بررسی خشونت نمادین در رمان من نوکر بابا نیستم نوشته احمد اکبر پور

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-64

محمدحسین دلال رحمانی؛ حسین قربانی


2. بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان‌های احمد اکبرپور

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-136

فریده پورگیو؛ فاطمه فرنیا