کلیدواژه‌ها = کتاب فارسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی هوش اجتماعی و مؤلّفه های آن در محتوای کتاب های فارسی(بخوانیم) دوره‌ی ابتدایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-24

غلامرضا پیروز؛ مریم فقیه عبدالهی


2. بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-123

احیاء عمل صالح؛ منیژه عبدالهی؛ ربابه کارگران