کلیدواژه‌ها = فرهاد حسن‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. فرازبان و قابلیت‌های تعاملی آن در روایت‌های کودکانۀ فرهاد حسن‌زاده

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-126

شتاو زند کریمی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


2. طنز و شیوه های طنزپردازی در داستان های کودک و نوجوان فرهاد حسن زاده

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-73

مریم خدابین؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری