کلیدواژه‌ها = تمرکززدایی
تعداد مقالات: 5
1. زدودن غبار از نور دیدگان (بررسی شگردهای تمرکززدایی در کلیله‌ودمنه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1397

10.22099/jcls.2018.28272.1575

فرزانه معینی