کلیدواژه‌ها = هوشنگ مرادی کرمانی
تعداد مقالات: 3
1. تقابلهای دوگانه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و رولد دال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.34944.1734

ندا نورپیشه قدیمی؛ احمد طحان؛ فرزانه مظفریان


3. بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-90

10.22099/jcls.2012.444

سعید حسام پور؛ جواد دهقانیان؛ صدیقه خاوری