کلیدواژه‌ها = تصویر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و طبقه بندی تصاویر مربوط به مفهوم خدا در شعر کودک (براساس طبقه بندی ایماژهای سه گانه تخیلی- واقعی، تخیلی-کنشی و توصیفی)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-176

سجاد نجفی بهزادی؛ جهانگیر صفری؛ معصومه مهری قهقرخی؛ زیبا علیخانی


2. بررسی ظرفیّت های سینمایی رمان دود پشت تپه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-68

فخری رسولی گروی؛ فرشته شاه صنم


3. بررسی تصاویر (ایماژ‌های) شاعرانه در اشعار نوجوان بیوک ملکی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-139

آزاده نجفیان