کلیدواژه‌ها = رفتار استنادی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت استناد در «پژوهش‌نامه» و «کتاب ماه کودک و نوجوان»‌

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 71-100

عبدالحمید رضوی؛ حسین مسنن فارسی