کلیدواژه‌ها = کتاب‌درمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تأثیر برنامه‌های کتاب‌درمانی بر کاهش پرخاش‌گری کودکان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 33-61

مهری پریرخ؛ زهرا ناصری