کلیدواژه‌ها = شعر روایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 71-86

لیلا رضایی


2. بررسی جایگاه «زمان» در اشعار روایی کودکان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

عباس جاهدجاه