کلیدواژه‌ها = نظریه­ی کنش متقابل نمادین
تعداد مقالات: 1
1. جامعه‌شناختی جنسیت در داستان نامه‌هایی به آقا غوله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22099/jcls.2013.1144

علیرضا اسلام؛ زینب نوروزی؛ فاطمه نظری