کلیدواژه‌ها = داستان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تطبیقی سبک شناسی فانتزی در ادبیات کودک در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-200

10.22099/jcls.2018.22447.1441

صدیقه سادات مقداری؛ فهیمه تخم افشان


3. تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

10.22099/jcls.2016.3845

رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی


5. تحلیل نشانه های ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوست

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-114

10.22099/jcls.2012.445

احمد رضی؛ سمیه حاجتی


7. در جست‌وجوی استقلال انتخاب متن‌های ادبی مناسب برای برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 125-155

10.22099/jcls.2012.440

جواد فرزان فر؛ یحیی قائدی؛ میرعبدالحسین نقیب زاده؛ علیرضا محمودنیا