کلیدواژه‌ها = مهدی رجبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-78

هدی ژیان جهانی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


2. کارکرد «سفر» در داستان‌های فانتاستیک ایرانی (بر اساس رمان کنسرو غول)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-100

سکینه عباسی؛ معصومه میرابوطالبی