کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: سفر قهرمان
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد «سفر» در داستان‌های فانتاستیک ایرانی (بر اساس رمان کنسرو غول)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-100

سکینه عباسی؛ معصومه میرابوطالبی