کلیدواژه‌ها = دگرریختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

ملیحه مصلح؛ زهرا ریاحی زمین