کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-130

10.22099/jcls.2016.3864

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد


2. بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-138

10.22099/jcls.2016.2909

خاور قربانی؛ محمد کاظم هاشمی؛ نیشتمان الله ویسی