کلیدواژه‌ها = تصویرگری
تعداد مقالات: 3
1. پویش مدلی برای ترجمه‌ی کتابهای مصور کودکان گروه‌های سنی ب و ج با رویکرد بینانشانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.30202.1622

علیرضا عامری؛ نسترن حبیبیان


2. تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب‌های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-174

10.22099/jcls.2017.3992

مسعود مجاوری آگاه؛ مجتبی الهیاری؛ حمیدرضا شعیری