تعداد مقالات: 188
1. ساختار روایت در لالایی‌های ایرانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-31

10.22099/jcls.2012.428

یداله جلالی پندری؛ صدیقه پاک ضمیر


3. جایگاه مفاهیم فلسفی در ادبیات داستانی کودک ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-31

10.22099/jcls.2012.442

شهین ایروانی؛ خدیجه مختاری


4. خوبی‌نامه، اندرزنامه‌ای قدیمی و ناشناخته

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-30

10.22099/jcls.2012.449

محمدابراهیم ایرج پور


6. جامعه‌شناختی جنسیت در داستان نامه‌هایی به آقا غوله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22099/jcls.2013.1144

علیرضا اسلام؛ زینب نوروزی؛ فاطمه نظری


8. اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

10.22099/jcls.2014.1627

مریم جلالی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


13. بررسی همپیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان بر اساس نظریه‌ی پری نودلمن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

10.22099/jcls.2017.3742

غلامرضا پیروز؛ سروناز ملک؛ محدثه فتوت


18. بررسی و تحلیل قصه‌های «حیوان-داماد»

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22099/jcls.2018.27221.1554

علی حیدری؛ سمیه حدادیان؛ قاسم صحرایی


19. بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22099/jcls.2019.30872.1637

مهلا السادات حسینی صابر؛ مریم جلالی؛ زهرا سید یزدی


22. شکسته‌نویسی در ادبیات کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.31872.1655

مهدی حجوانی


23. بررسی جایگاه «زمان» در اشعار روایی کودکان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

10.22099/jcls.2012.421

عباس جاهدجاه