تعداد مقالات: 188
101. فرازبان و قابلیت‌های تعاملی آن در روایت‌های کودکانۀ فرهاد حسن‌زاده

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-126

10.22099/jcls.2017.3701

شتاو زند کریمی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


102. نقد کهن الگویی سفر قهرمان در داستان ماهی سیاه کوچولو بر اساس نظریه کمپبل و پیرسن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-122

10.22099/jcls.2017.23960.1472

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد ریحانی


103. عنصر روایت در ترانه‌های کودکانه‌ی مصطفی رحماندوست

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-124

10.22099/jcls.2012.432

فائقه عبدالهیان؛ احمد رضی


104. تصویر سازی زنان در قصه های عامیانه ی مردم فارس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-120

10.22099/jcls.2016.3860

شهرزاد شاه سنی


105. ساخت بازی‎های رایانه‌ای براساس قصه‌های بلند عامیانه‌ی ایرانی (با تکیه بر داستان قهرمان قاتل)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-126

10.22099/jcls.2014.1150

زهراسادات طاهری قلعه نو؛ حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری


107. نقش کارکرد در شکل‌گیری سبک: یک بررسی تطبیقی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-128

10.22099/jcls.2019.28186.1570

مصطفی رضایی دیل


108. بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-143

10.22099/jcls.2012.446

محمدعلی صفورا؛ حسن ذوالفقاری؛ صمد سامانیان


110. بوطیقای شناختیِ گفتار کودکانه و قابلیت‌های بوطیقایی لالایی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22099/jcls.2019.33699.1694

شایسته سادات موسوی


111. بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه‌ی لالایی‌ها‌ی فارسی و عربی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-114

10.22099/jcls.2012.553

حسین کیانی؛ سعیده حسن شاهی


113. نظریه‌ و نقد ادبیات کودک به روایت کتاب ماه کودک و نوجوان (1376 ـ 1380)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-132

10.22099/jcls.2016.3108

مصطفی صدیقی؛ عاطفه جمالی؛ زهرا کهن سلوکلویی


114. بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان‌های احمد اکبرپور

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-136

10.22099/jcls.2013.561

فریده پورگیو؛ فاطمه فرنیا


117. بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-130

10.22099/jcls.2016.3864

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد


118. بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-138

10.22099/jcls.2016.2909

خاور قربانی؛ محمد کاظم هاشمی؛ نیشتمان الله ویسی


119. لذت و اقتباس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-142

10.22099/jcls.2017.3991

ندا مرادپور


120. شناسایی و فهم درک زیبایی شناختی کودکان پیش‌دبستانی از تصویرهای کتاب‌های تصویری‌داستانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

10.22099/jcls.2017.22817.1447

محمد حسن کریمی؛ محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ حسین مسنن فارسی


122. بررسی مؤلّفه‌های ازخودبیگانگی در داستان‌های کودک و نوجوان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 125-151

10.22099/jcls.2012.433

محمدحسن کریمی؛ مختار ذاکری


123. در جست‌وجوی استقلال انتخاب متن‌های ادبی مناسب برای برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 125-155

10.22099/jcls.2012.440

جواد فرزان فر؛ یحیی قائدی؛ میرعبدالحسین نقیب زاده؛ علیرضا محمودنیا