تعداد مقالات: 182
151. «بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران»

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 160-185

10.22099/jcls.2019.30215.1621

مهسا مؤمن نسب؛ محمدحسین کرمی


154. تقابلهای دوگانه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و رولد دال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.34944.1734

ندا نورپیشه قدیمی؛ احمد طحان؛ فرزانه مظفریان


155. معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-168

10.22099/jcls.2019.25809.1523

اسدالله نوروزی؛ عاطفه جمالی؛ مرتضی نجاتی جزه


156. تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب‌های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-174

10.22099/jcls.2017.3992

مسعود مجاوری آگاه؛ مجتبی الهیاری؛ حمیدرضا شعیری


157. بررسی و طبقه بندی تصاویر مربوط به مفهوم خدا در شعر کودک (براساس طبقه بندی ایماژهای سه گانه تخیلی- واقعی، تخیلی-کنشی و توصیفی)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-176

10.22099/jcls.2017.24667.1489

سجاد نجفی بهزادی؛ جهانگیر صفری؛ معصومه مهری قهقرخی؛ زیبا علیخانی


159. بررسی فرآیند فردیت در داستان کبوتر سفید کنار آینه از احمدرضا احمدی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-184

10.22099/jcls.2017.4040

فرناز ملکی سروستانی؛ سعید حسام‌پور


160. بررسی تطبیقی سبک شناسی فانتزی در ادبیات کودک در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-200

10.22099/jcls.2018.22447.1441

صدیقه سادات مقداری؛ فهیمه تخم افشان


161. فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 186-216

10.22099/jcls.2019.29453.1607

رویا یدالهی شاه‌راه؛ محمدجواد مهدوی؛ مریم صالحی‌نیا؛ امیر امین یزدی


163. پویش مدلی برای ترجمه‌ی کتابهای مصور کودکان گروه‌های سنی ب و ج با رویکرد بینانشانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.30202.1622

علیرضا عامری؛ نسترن حبیبیان


165. نقش و کارکرد شخصیّتهای دینی – تاریخی در قصّه های عامیانۀ ایرانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 217-242

10.22099/jcls.2019.33502.1684

سحر یوسفی؛ محمّد ایرانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ امیرعبّاس عزیزی فر


166. بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.30352.1627

نادیا غضنفری مقدم؛ محمد رضا هاشمی؛ محمودرضا قربان صباغ


167. مطالعة شیوه‌های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

10.22099/jcls.2019.33785.1703

احمد تمیم داری؛ غلامرضا مستعلی پارسا؛ شهناز عبادتی


168. بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در قصه‌ی «چل گیس»، روایت روستای رمقان، کوهمره سرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.34343.1719

عظیم جباره


169. استعاره ی فضایی نقشه‌نگاری و وجوه دِلالی آن در رمان امپراطور کلمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22099/jcls.2019.34527.1723

پارسا یعقوبی جنبه سرایی


170. روایتی خلاق از متن کهن (نقد و بررسی داستان بازنویسی شده بیژن و منیژه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22099/jcls.2019.34283.1717

سجاد نجفی بهزادی


172. بررسی رابطه رشد شناختی و درک روایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان(بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

10.22099/jcls.2020.35110.1743

سید علی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی؛ علی شاملویی


173. بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22099/jcls.2020.34071.1711

ملیحه مصلح؛ زهرا ریاحی زمین


174. صورت‌های خیالیِ مجموعۀ شعری «پشت یک لبخند» بیوکِ ملکی بر اساس نظریّۀ ژیلبر دوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22099/jcls.2020.34468.1721

امید وحدانی فر


175. خوانش بینامتنی اسطوره در نمایشنامه ی تشتر نگهبان باران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22099/jcls.2020.35552.1755

ابراهیم محمدی؛ اکبر شایان سرشت؛ عفت فارغ