در جستجوی کمال مطلوب(بررسی تطبیقی «ماهی سیاه کوچولو»ی صمد بهرنگ با «جاناتان مرغ دریایی» ریچارد باخ)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

پیام نور

چکیده

صمد بهرنگی جزو اولین کسانی است که در ایران برای بچه‌ها داستان نوشت و «ماهی سیاه کوچولو»ی او یکی از شاهکارهای ادبیات کودک و نوجوان ایران است. در این داستان، ماهی سیاه کوچولو از زندگی بی‌حاصل در محیطی محدود، و از خمود فکر و بطالت عمر هم‌نوعانش خسته شده است. بنابراین عزم جزم کرده است به دنیاهای وسیع برود و در آنجا آگاهی و تجربه‌های نو کسب کند، به همین خاطر با شکستن سنت‌ها و تابوها، قدم در راهی پرمخاطره می‌گذارد... . ماهی سیاه کوچولو از نظر مضمون و محتوا و ساختار( طرح، روایت، زاویۀ دید، نمادپردازی و ...) شباهت‌های زیادی با داستان «جاناتان مرغ دریایی» ریچارد باخ آمریکایی دارد. در این جستار تلاش می‌شود تا به شیوۀ توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی این دو داستان بپردازیم و با بیان وجوه اشتراک و افتراق آن دو، اشتراکات فکری، فرهنگی، ذوقی و.. دو نویسنده از دو ملت غیر هم‌زبان را عرضه بکنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Searching for Ideal Perfection (A Comparative study of Samad Behrangi's The Little Black Fish and Richard Bach ̛ s Jonathan Livingston Seagull)

چکیده [English]

 
Dr Abdollah Valipour                   Dr Roqayeh Hemati
Assistant Professor
Payam Noor University
Abstract:
Samad Behrangi is one of the first Iranian authors who wrote stories for children ̦ and his The Little Black Fish is one of the great masterpieces of children and young adult literature. In this story ̦ the little fish is bored by both a barren life in a restricted area ̦ and ̦ narrow mindedness and vanity of its fellow creatures ̦ so it decides to go toward the unbounded environment and gain knowledge and new experiences. Therefore ̦ it ignores all the existing traditions and taboos and enters upon a risky road. Behrangi's The Little Black Fish and Richard Bach's Jonathan Livingston Seagull have some similarities in content ̦ meaning and structure (layout ̦ point of view ̦ narratology and symbolism) In this study these two stories are comparatively discussed through a descriptive analysis ̦ and by finding the similar and different points of the mentioned stories ̦ aims to show the mental ̦ cultural and artistic common points of two authors from two different languages.
Keywords: Comparative Literature ̦ Jonathan Livingston Seagull ̦ Richard Bach ̦ Samad Behrangi ̦ The Little Black Fish.
 

آرام، عباس. (۱۳۵۷). کندوکاوی در آثار صمد بهرنگی. تهران: عطایی.

انوشیروانی، علیرضا. (۱۳۸۹). «ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران». نشریه‌ی ادبیات تطبیقی، د۱، ش۱، صص۶-۳۸.

ایمن، لیلی و همکاران. (۱۳۵۵). گذری در ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک.

باخ، ریچارد. (۱۳۶۲). پرندهای به نام آذرباد. ترجمه‌ی سودابه پرتوی، تهران: امیرکبیر.

ــــــــــ . (۱۳۷۷). جاناتان مرغ دریایی. ترجمه‌ی لادن جهانسوز، تهران: بهجت.

بهرنگی، صمد. (۱۳۸۸). مجموعه‌ی کامل قصه‌های ‌بهرنگ. تبریز: آناس.

بیانی، احمد. (۱۳۷۹). «تحلیل تطبیقی قصه‌ی ʼماهی سیاه کوچولوʻ». در: یادمان صمد بهرنگی. به‌کوشش اهتمام علی اشرف درویشیان، تهران: کتاب و فرهنگ، صص۱۲۰ -۱۲۷.

پراور، زیگبرت سالمن. (۱۳۹۳). درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی. ترجمه‌ی علی‌رضا انوشیروانی و مصطفی حسینی، تهران: سمت.

درویشیان، علی اشرف. (۱۳۷۹). یادمان صمد بهرنگی. تهران: کتاب و فرهنگ.

ــــــــــــــــــــ . (۱۳۹۴). یادمان صمد. تبریز: موغام.

سرشار، محمدرضا. (۱۳۹۴). صمد بهرنگی آن‌گونه که بود. تهران: سوره‌ی مهر.

شورل، ایو. (۱۳۸۶). ادبیات تطبیقی. ترجمه‌ی طهمورث ساجدی، تهران: امیرکبیر.

صفریان، سلمان. (۱۳۸۹). تحلیل محتوای آثار صمد بهرنگی. تهران: اندیشه‌ی نو.

طبری، احسان. (۱۳۹۴). «قهرمان منفرد یا مجاهد خلق؟». در: یادمان صمد، به کوشش علی‌اشرف درویشیان،تبریز: موغام، صص۳۹۷-۴۰۶.

عمادی، اسدالله. (۱۳۷۹). «ʼماهی سیاه کوچولوʻ؛ سفر به آگاهی». در: یادمان صمد بهرنگی. به‌کوشش علی‌اشرف درویشیان، صص۳۷۷-۳۸۳.

غنیمی هلال، محمد. (۱۹۹۹). الادب المقارن. بیروت: دارالعوده.

فرضی، حمیدرضا و مقصود تقی‌زاده هریس. (۱۳۹۱)، «بررسی تطبیقی عاشقانه‌های احمد شاملو و ناظم حکمت». پژوهشنامه‌ی ادب غنایی، س۱۰، ش۱۸، صص۷۳-۹۶.

کانت، امانوئل. (۱۳۷۰). «روشنگری چیست؟». ترجمه‌ی همایون فولادپور، مجله‌ی کلک، ش۲۲، صص۴۸-۵۷.

کفافی، محمدعبدالسلام. (۱۳۸۲). ادبیات تطبیقی. ترجمه‌ی سیدحسن سیدی، مشهد: آستان قدس رضوی.

کوپا، فاطمه و همکاران. (۱۳۸۹). «از منطق الطیر عطار تا جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ». جستارهای ادبی، س۴۳، ش۱۷۰، صص۴۹-۷۰.

مبارک، وحید و یوسفی، سحر. (۱۳۹۴). «مطالعه‌ی تطبیقی مسیر تعالی در دو اثر عرفانی‌حکمی (رساله الطیر و جاناتان مرغ دریایی)». مطالعاتادبیاتتطبیقی، س۱۰، ش۷۳، صص۵۷-۷۸.

مهربان، کوروش. (۱۳۴۸). «صمد و ʼماهی ‌سیاه کوچولوʻ». مجله‌ی فردوسی، ش۹۰۸، ص۲۰.

میرعابدینی، حسن. (۱۳۷۹). «ادبیات روستایی و اقلیمی و صمد بهرنگی». در: یادمان صمد بهرنگی، به کوشش علی‌اشرف درویشیان، تهران: کتاب و فرهنگ. صص۴۸۰-۴۸۲.

ندا، طه. (۱۳۸۷). ادبیات تطبیقی. ترجمه‌ی هادی نظری منظم، تهران: نی.

هزارخانی، منوچهر. (۱۳۴۷). «جهان‌بینی ماهی ‌سیاه کوچولو». آرش، ش۱۸، صص۱۷-۲۹.

Bach ̧ Richard. (2003). Jonathan Livingston Seagull. London: Element.