تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب‌های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی -مدیر گروه گرافیک

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر سه رمان گرافیکی پسامدرنیستی از سه تصویرگرمولف مطرح‌، با مدل نشانه‌شناسانه‌ی «امبرتو اکو» مورد تحلیل قرار گرفته؛ هدف، یافتن نشانه‌هایی است که تصویرگرمولف از آن‌ها به عنوان ابزاری برای بیان بینش‌ها و دیدگاه‌های فردی خویش بهره می‌برد. نشانه‌هایی که وابسته است به بستر فکری-فرهنگی شکل گرفته در آن و روابط ایجاد شده میان صور بیانی و صور محتوایی که به تعبیر اکو نقش‌های نشانه‌ای نام دارد؛ در این نقطه، علاوه بر سخنگو، نقش سخنگیر در خوانش روایت و تفسیر آن اهمیت دارد. نقش نشانه‌ای مفهومی است که اکو با طرح آن ناپایداری نشانه و امکان شکل‌گیری نقش‌های نشانه‌ای جدید تحت شرایط متفاوت و در نتیجه زایایی نشانه را بیان کرد.
سوال در باب حضور و وجود است؛ آیا تصویرگرمولف، یگانه راوی اثر، از نقش‌های نشانه‌ای، برای بیان استفاده می‌کند، تا تمام آنچه که می‌خواهد، بنمایاند و در ورای آن به حضور و وجودی جاودانه دست یابد؟ با توجه به مدل اکو و بررسی‌های انجام شده، تصویرگران مولف با درک از خود، هستی و رابطه‌ی خود با دیگری، با اشتراک گذاری دیدگاه‌های فردی‌شان در رسانه‌ای به نام رمان گرافیکی پسامدرنیستی، مخاطبان را به دیدن جهان از زاویه دید خویش دعوت می‌نمایند و نتیجه گیری را به مخاطب وامی‌گذارند.
واژگان کلیدی: پسامدرنیسم- تصویرگری تالیفی- صورت بیان- صورت محتوا-نقش نشانه‌ای- هویت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب‌های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی)

نویسندگان [English]

  • mojtaba alahyari 2
  • hamidreza shoeiri 3
2 Islamic Azad university
3 Tarbiat modares University of Tehran
آر. سایپ، لورنس. (۱۳۸۸). «کتاب‌های تصویری چگونه کار می‌کنند». ترجمه‌ی سحر ترهنده، نشریه‌ی حرفه: هنرمند، س۶، ش۳۰، صص۱۲۸-۱۳۵.
اکو، امبرتو. (۱۳۸۹). نشانه‌شناسی. ترجمه‌ی پیروز ایزدی، تهران: ثالث.
بلاکهام، ه.ج. (۱۳۹۱). شش متفکر اگزیستانسیالیست. ترجمه‌ی محسن حکیمی، تهران: مرکز.
چمبرز، ایدن. (۱۳۸۷). «خواننده‌ی درون کتاب»، در: دیگرخوانی‌های ناگزیر؛ رویکردهای نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک. به‌کوشش مرتضی خسرونژاد، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صص۱۱۳-۱۵۲.
حسین‌یزدی، مریم (۱۳۹۴). «نشانه‌شناسی». دست‌یافتنی در: 
http://anthropology.ir/article/18561.html       به تاریخ بازیابی12/9/1394.
سجودی، فرزان. (۱۳۸۷). نشانه‌شناسی کاربردی. تهران: علم.
شاهنده، نوشین. (۱۳۸۶). «از کلام تا تصویر». ماهنامه‌ی رادیو، ش۳۶، ۴۲-۴۸.
فوکو، میشل. (۱۳۹۲). «مؤلف چیست؟»، در: سرگشتگی نشانه‌ها؛ نمونه‌هایی از نقد پسامدرن. ترجمه‌ی افشین جهاندیده، تهران: مرکز، صص۱۹۰-۲۱۴.
فیلیپ درانتی، ژان. (۱۳۹۳). «زیبایی‌شناسی اگزیستانسیالیستی». دانشنامه‌ی فلسفه استنفورد، ترجمه‌ی هدی ندایی‌فر، تهران: ققنوس.
لش، اسکات. (۱۳۹۱). جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم. ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر مرکز.
مجاوری آگاه، مسعود. (۱۳۹۳). «تصویرگری تألیفی و تصویرگری کتاب‌های مصور». فصلنامه‌ی نقد کتاب کودک و نوجوان، س۱، ش۱، صص۱۷۹-۱۸۸.
ـــــــــــــــــ . (۱۳۹۵). «کتاب‌های تصویری تألیفی پسامدرن؛ صحنه‌ی بروز نشانه‌های لذت، تجربه و هویت‌یابی». نارنج، س۱، ش۱، صص۱۰۹-۱۲۱.
Eco, Umberto. (2005). “Function and Sign: the Semiotics of Architecture, in NeilLeach(ed)”. Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, Taylor & Francise.
Browne, Anthony. (1997). “Willy the dreamer”. CandleWickPress: Cambridge, Massachusetts.
Goldsmith, Francisca. (2005). Graphic Novels Now: Building, managing and marketing a Dynamic Collection. United States, Ala Edition.
Goldstone, Bette. (2008). “The Paradox of Space in Postmodern Picturebooks”. Postmodern Picturebooks, Play, Parody, and Self-Referentiality. Routledge, Taylor & Francis. pp117-129.
Lewis, David. (2001). Reading Contemporary Picturebooks: Picturing Text, Routledge, Taylor & Francis Falmer, - Education
Nikola-Lisa, W. (1994). “Play, Panache, Pastiche: Postmodern Impulses in Contemporary Picturebooks”. Children’s Literature Association Quarterly. pp35–40.
Nikolajev, Maria & Carole Scott. (2006). How Picturebooks Work. Routledge, Taylor & Francis. Literary Criticism.
Nodelman, Perry. (1998). Words about Pictures. University of Georgia Press. America.
R. Sipe, Lawrence. (1998). “How Picture Books Works: A Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships”. Children`s Literature in Education. Vol29. No2. pp97-108.
Reid, Louann. (2010-2011). “Imagination and Representation in Graphic Novels”. Japel, V16, pp 1-13.
Tan, Shaun. (2001). The Red Tree. Lothian Children Books.
-------------. (2011). “The accidental graphic novelist”. Bookbird. V49, No4, Baltimore, USA, pp 1-9.
Wiesner, David. (2001). The Three Pigs. New York:Clarion Books.