بررسی فرآیند فردیت در داستان کبوتر سفید کنار آینه از احمدرضا احمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارسی. گرایش ادبیات کودک و نوجوان. عضو گروه رمان نوجوان مرکز مطالعات ادبیات کودک/ دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

داستان‌هایی که برای کودکان نوشته می‌شوند سرشار از نمادهایی است که اگر به‌خوبی رمزگشایی و تبیین شوند می‌توانند ما را در رسیدن به درکی متفاوت‌ و گاه عمیق‌تر از داستان هدایت کند. از رویکردهایی که راه منتقد را برای بررسی لایه‌های ژرف‌تر اثر باز می‌گذارند می‌توان به نقد کهن‌الگویی یونگ اشاره کرد. یونگ با تبیین واژه‌های به‌کارفته در اثر به‌عنوان نمادهای ناخودآگاه جمعی انسان، به تحلیل و بررسی آفرینش‌های ادبی می‌پردازد. در این پژوهش سعی شده است تا داستان کبوتر سفید کنار آینه از احمدرضا احمدی با رویکرد نقد کهن‌الگویی یونگ و در سه سطح موقعیت‌های کهن‌الگویی، نمادهای کهن‌الگویی و شخصیت‌های کهن‌الگویی بررسی شود.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این داستان با دربرداشتن سه سطح فوق در پی رسیدن و رسانیدن کودک به فردیت است. به‌عبارت‌دیگر در این داستان کودک با آغاز و به پایان‌بردن سفری که بی‌شباهت به گذر از معصومیت و کسب تجربه و رسیدن به معصومیتی نظام‌مند نیست، فرآیند فردیت خویش را کامل می‌کند و به وحدت خودآگاهی و ناخودآگاهی می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Individuation Process in Ahmadreza Ahmadi's Story, "The White Pigeon beside the Mirror"

چکیده [English]

A Study of Individuation Process in Ahmadreza Ahmadi's Story, "The White Pigeon beside the Mirror"
 
F. Maleki Sarvestani*          S. Hesampour**
Shiraz University
 
Abstract
Stories written for children are usually full of symbols and signs which can lead the reader to better perception if understood and appreciated properly. Jungian approach helps us to analyze deeper layers of meaning through signs and symbols of the unconscious. In this study of "The White Pigeon beside the Mirror" by Ahmadreza Ahmadi, archetypal characters, situations and symbols are analyzed.  It is argued that with these archetypes the child character goes through the process of individuation. The character goes on a voyage which has several stages moving from innocence to experience and finally gains organized innocence harmonizing the unconscious and the conscious.
Keywords: "The White Pigeon beside the Mirror", archetype, racial memory, archetypal situations, archetypal characters, archetypal symbols, individuation* MA in Children's Literature, farnaz.maleki4@gmail.com


** Prof of Persian Language and Literature, shessampour@yahoo.com

احمدی، احمدرضا. (1389). کبوتر سفید کنار آینه. تصویرگر: علیرضا گلدوزیان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

الیاده، میرچا. (1391). تصویرها و نمادها. ترجمه‌ی محمدکاظم مهاجری، تهران: کتاب پارسه.

بتولی، سیدمحمدعلی. (1377). با یونگ و سهروردی مبانی فلسفی و عصب‌شناختی نظریه‌ی یونگ. تهران: اطلاعات.

بهرام‌پور، نسرین. (1388). بررسی نمادهای مقدس ایرانی در سفال. تهران: شهرآشوب.

دلاشو، م. لوفر. (1386). زبان رمزی قصه‌های پریوار. ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران: توس.

ــــــــــــــ (1386). زبان رمزی افسانه‌ها. ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران: توس.

شوالیه، ژان و گربران، آلن. (1385). فرهنگ نمادها. ترجمه‌ی سودابه فضایلی، ج4، تهران: جیحون

ـــــــــــــــــــــــ. (1386). فرهنگ نمادها. ترجمه‌ی سودابه فضایلی، ج3، تهران: جیحون

ـــــــــــــــــــــــ. (1387). فرهنگ نمادها. ترجمه‌ی سودابه فضایلی، ج5، تهران: جیحون

ـــــــــــــــــــــــ. (1388). فرهنگ نمادها. ترجمه‌ی سودابه فضایلی، ج1، تهران: جیحون.

ـــــــــــــــــــــــ. (1389). فرهنگ نمادها. ترجمه‌ی سودابه فضایلی، ج2، تهران:

    جیحون

قائمی، فرزاد. (1389). «پیشینه و بنیادهای رویکرد نقد اسطوره‌ای و زمینه و شیوه‌ی کاربرد آن در خوانش متون ادبی». نقد ادبی، سال 3، شماره 11 و 12،  صص33–56.

گورین، ویلفرد و دیگران. (1385). مبانی نقد ادبی. ترجمه‌ی فرزانه طاهری، تهران: نیلوفر.

هال، کالوین اس و ورنون جی، نوردبای. (1375). مبانی روانشناسی یونگ. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم.

هانت، پیتر. (1382). دیدگاه‌های نظری و انتقادی در ادبیات کودکان. ترجمه‌ی علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم‌آبادی، تهران: آرون.

یاوری، حورا. (1374). روان‌کاوی و ادبیات، دو متن، دو انسان، دو جهان. تهران: تاریخ ایران.

یونگ، کارل گوستاو. (1368). چهار صورت؛ مادر، ولادت مجدد، روح، مکار. ترجمه‌ی پروین فرامرزی، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

ـــــــــــــــــــ. (1378). خاطرات، رویاها، اندیشه‌ها. ترجمه‌ی پروین فرامرزی، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

ـــــــــــــــــــ. (1390). به سوی شناخت ناخودآگاه، انسان و سمبول‌هایش. ترجمه‌ی حسن اکبریان طبری، تهران: دایره.

ــــــــــــــ. (1392). انسان و سمبول‌هایش. ترجمه‌ی محمود سلطانیه، تهران: جامی.