بررسی سلیقه و میزان اقبال نوجوانان مدارس متوسطه اول شهر شیراز نسبت به آثار داستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز مشاور مدرسه در دبیرستانهای شیراز

چکیده

چکیده


این پژوهش با هدف بررسی نظر و سلیقه نوجوانان نسبت به آثار داستانی، با رویکرد کمی و از طریق پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته به انجام رسیده است. نمونه آماری شامل 484 نوجوان پایه هفتم و هشتم (243 نوجوان دختر و 241 نوجوان پسر) است که به‌صورت تصادفی از مدارس 4 ناحیه آموزش و پرورش شیراز انتخاب شده‌اند. تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی نشان می‌دهد 6/71% دختران و 2/45% پسران داستان می‌خوانند. همچنین رمان‌ها و داستان‌های بلند، محبوبیت بیشتری نسبت به داستان‌های کوتاه، داستانک و دیگر گونه‌ها دارند. مهم‌ترین منبع تامین کتاب‌های داستان برای نوجوانان پسر و دختر، خرید کتاب و سپس مطالعه‌ی اینترنتی است. محبوب‌ترین نوع داستان در میان همه‌ی نوجوانان داستان‌های واقع‌گرا و پس از آن فانتزی‌ها هستند. دختران بیشتر طرفدار موضوعات عشقی- عاطفی و پسران بیشتر متمایل به خواندن موضوعات پلیسی- جنایی‌اند. گرچه در انتخاب لحن و فضای داستان بین دختران و پسران نوجوان اختلافاتی وجود دارد اما در مجموع داستان‌های ماجراجویانه و ترسناک بیشترین طرفدار را دارند. مقایسه ترجیحات نوجوانان در انتخاب گونه و موضوع داستان و نیز مقایسه جذاب‌ترین داستان‌های خوانده شده توسط آنان با کتاب‌های منتخب شورای کتاب کودک در سال‌های 88 تا 90 حاکی از فاصله نشر، با سلیقه و انتخاب نوجوانان است.

کلید واژگان: ادبیات داستانی، مخاطب‌محوری، نوجوان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY OF YOUNG ADULT’S TASTE FOR, AND INTEREST IN FICTION IN MIDLLE SCHOOLS OF SHIRAZ

نویسنده [English]

  • leyla dehghani
shiraz university
چکیده [English]

A STUDY OF YOUNG ADULT’S TASTE FOR, AND
INTEREST IN FICTION IN MIDLLE SCHOOLS OF SHIRAZ
 
This paper is a study of the opinion and taste of young adults with regard to fiction through a quantitative approach. The data was collected from Shiraz County junior high school students with the help of a researcher-made questionnaire. The statistical sample included 484 young adults of seventh and eighth grade (243 female and 241 male) who were selected through random sampling from all four districts of Shiraz Department of Education. Data analysis suggested that 71.6% of female and 45.2% of male students read stories. Other statistical analyses show that novels and long stories are more popular compared to short stories, anecdotes and other types of stories. The main source of supplying fiction for male and female young adults is purchasing books and then reading on the Internet. The most popular type of stories among young adults are realistic stories followed by fantasy. Female students are mostly fan of romance, while male students tend to read crime. Although there is disagreement in selecting tone and environment for female and male students, adventure and thrillers are among the most popular. The taste comparison of young adults in selecting story type and topic and also comparing the most attractive stories read by them suggest that there is a huge gap between books for children published in 2009-2011 and the taste and selection of young adults.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: fiction
  • young adults
  • audience-oriented
برک، لورا. 1391). روان‌شناسی رشد. ج۲. ترجمه‌ی یحیی سیدمحمدی، تهران: ارسباران.
حاجی‌نصرالله، شکوه. (1392). سایت شورای کتاب کودک، بازیابی شده در 12 بهمن از http:// cbc.ir
علی‌شاهرودی، فروغ. (1392). «سلیقه مخاطبان و دیدگاه‌های تازه به متن». روشنان، شماره‌ی 15، ص 195.
Bucher, K & M. L Manning (2010).“Gender And Reading preferences.” http://www. education.com. Retrieve 12/9/2014.
Clark, Christian & Amelia Foster (2005). “Children and Young People’s Reading Habit And Preference.” http:// www. Literacytrast.org. uk. Retrieve 12/9/2014.
Griva, Elieni & Anastasia Alvrado & Klio Semoglou (2012). “Reading Preference and Strategies Employed by Primary School Student.” Inter National Education Studies. Vol 5. No 20. Pp 24_35.
Howard,Vivian (2011). “The Importance Of Pleasure Reading in the Lives of Young Teens.” Journal Of Librarianship and Information Science. 43(1). Pp46_55.
Manuel, Jackie & Dennis Robinson (2003). “Teenage Boys, Teenage Girls And Books”. English Teaching: Practice and Critique Journal. Vol2. No2. Pp66_77.
Nestle Family Monitor (2003). “Young People’s Attitudes Toward Reading.” Nestle Family Monitor. No17. November 2003. http://www. Nestle.co.uk. Retrieve 10/2/2014.