بررسی خواننده‌ی نهفته در داستان‌های احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ایدن چمبرز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

اندیشه­ی خواننده­ی نهفته یا درون کتاب، بر پایه­ی این نگرش شکل گرفته که برای گفتن یک چیز، دو فرد لازم است و نویسنده یا مؤلف، برای آشکار ساختن معنای مورد نظر، روابطی را در اثر خود با خواننده ایجاد می­کند. ایدن چمبرز بر این باور است که برای یافتن این خواننده، که او خواننده­ی «نهفته»اش می­خواند به روشی نیاز است که در داستان­های کودک و نوجوان، کودک را در مقام خواننده به شمار آورد و او را در درون کتاب جای دهد. از همین رو، چمبرز روش پیشنهادی خود را برای این کار ارائه می‌دهد. از دیگر سو منتقدان ادبیات کودک در چند سال گذشته، به آثار داستانی احمد اکبرپور، توجهی ویژه داشته­اند و کودکان و نوجوانان نیز از این آثار استقبال کرده­اند. از همین رو، این پژوهش بر آن است تا بر پایه­ی نظریه­ی چمبرز، سه اثر داستانی اکبرپور را بررسی کند و خواننده­ی درون این داستان­ها را آشکار سازد.
 
 

کلیدواژه‌ها


آدام، ژان­میشلو فرانسواز رواز (1383). تحلیل انواع داستان. ترجمه­ی آذین حسین­زاده و کتایون شهپرراد. تهران: قطره.

اکبرپور، احمد (1378). قطار آن شب. تهران: چشمه.

--------- (1383). شب به خیر فرمانده. تهران: یونیسف.

--------- (1383). من نوکر بابام نیستم. تهران: افق.

--------- (1384). امپراطور کلمات. تهران: پیدایش.

--------- (1384). رویاهای جنوبی. موسسه­ی فرهنگی منادی تربیت.

--------- (1385).دختری ساکت با پرنده‌های شلوغ. تهران: علمی و فرهنگی.

چمـبرز، ایدن (1388). «خواننده­ی درون متن»: دیگرخوانی­های­ناگزیر. مرتضی خسرونژاد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

خسرونژاد، مرتضی (1382). معصومیت و تجربه. تهران: مرکز.

مارتین، والاس (1382). نظریه­های روایت. ترجمه­ی محمد شهبا. تهران: هرمس.

نعیمی، زری (1379). «اماهای مهم اکبرپور». کتاب ماه کودک و نوجوان. شماره­ی37.

هانت، پیتر (1388) ). «ادبیات کودک، نقد و نظریه­ی نقد»: دیگرخوانی­های­ناگزیر. مرتضی خسرونژاد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.