مقایسة رمان سلحشوران پارله‌آن و هری‌پاتر بر‌اساس رویکرد اسطوره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان

2 گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

فانتزی گونه‌ای ادبی است که در قرن اخیر، در واکنش به خردگرایی به وجود آمده‌است و در آن حوادث، شخصیّت‌ها و موقعیت‌ها خارج از باور ما ساخته می‌شوند. فانتزی‌ها به خوانندگان خود امکان قیاس بین دنیاهای متفاوت را می‌دهند. این ویژگی فانتزی با توجّه به خصوصیّات دوره‌ی نوجوانی سبب شده‌است که این ژانر، مورد اقبال نوجوانان قرارگیرد. در پژوهش حاضر، سعی شده با استفاده از شیوة تحلیل محتوا، به مقایسه‌ی فانتزی هری‌پاتر اثر جی. کی. رولینگ و سلحشوران پارله‌آن نوشته‌ی علی خواسته، براساس رویکرد اسطوره‌ای بپردازیم تا به این سؤالات پاسخ دهیم که آیا مفاهیم و موقعیت‌های اسطوره‌ای و جادویی در این دو اثر به روایت داستان انسجام بخشیده است و می‌توان رمان سلحشوران پارله‌آن را نمونه‌ی موفّق فانتزی ایرانی در مقابل هری پاتر شناخت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد روایت اسطوره‌ای در ارتباط با سایر اجزا، به این داستان‌ها انسجام بخشیده است سلحشوران پارله‌آن را می‌توان نمونه‌ی موفق فانتزی ایرانی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Archetypal Comparative Study of Fighters of Parle Aan and Harry Potter

چکیده [English]

 
Zeinab Sheikh Hosseini
Fantasy is a literary genre that has been created in the last century in response to rationalism, in which events, characters, and situations are made beyond our beliefs. Fantasies give their readers the possibility of analogy between different worlds. This aspect of fantasy has received warm response from young adults. In the present study, archetypal criticism is used to compare J. K. Rowling's Harry Potter and Ali Khaste's Fighters of Parle Aan in order to see whether the mythical and magical concepts in these works have strengthened the structure of the story and if Fighters of Parle Aan  can be considered a successful fantasy  in comparison with Harry Potter. It is argued  that the mythical narration with the help of other element of the plots has been helpful in the structure of these stories. Fighters of Parle Aan can be considered as a successful Iranian fantasy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Fighters of Parle Aan
  • Plot
  • fantasy
  • Harry Potter
احمد‌‌‌‌‌سلطانی، منیره. (1383). «تأثیر روابط بینافرهنگی در عناصر ادبی، زیبایی‌‌‌‌‌شناسی و فرم ادبیات کودک ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌نوجوان». پژوهشنامه‌‌‌‌‌ی ادبیات کودک ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌نوجوان، سال 10، شماره‌‌‌‌‌ی 38، صص 60-64.
اسکولز، رابرت. (1383). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. ترجمه‌ی فرزانه طاهری، تهران: آگاه.
انوشیروانی، علیرضا. (1389). «ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران». ادبیات تطبیقی (ویژه‌نامه نامه فرهنگستان). شماره‌‌‌‌‌ی1، صص 6-38.
براهنی، رضا. (1362). قصه‌نویسی. تهران: نشر نو.
بهار، مهرداد. (1362). پژوهشی در اساطیر ایران. پاره‌‌‌‌‌ی نخست، تهران: توس.
بیدآبادی مقدم، شهروز. (1394). «هفت سلحشور و من؛ نگاهی به سلحشوران پارله‌‌‌‌‌آن».  نقد کتاب کودک و نوجوان، سال 2، شماره‌‌‌‌‌ی 5، صص 17-32.
تالکین، جی. آر. آر. (1385). «فانتزی و کودکان». ترجمه‌‌‌‌‌ی غلام‌‌‌‌‌رضا صراف، کتاب ماه کودک و نوجوان، سال 2، شماره‌ی 104-106، صص126-137.
خدیش، پگاه. (1387). ریخت‌‌‌‌‌شناسی افسانه‌‌‌‌‌های جادویی. تهران: علمی و فرهنگی.
خواسته، سیدعلی. (1392). سلحشوران پارله‌‌‌‌‌آن. تهران: افق.
دهخدا، علی اکبر. (1385). لغت‌نامه‌‌‌‌‌یفرهنگ متوسط دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
دری، نجمه و عباسی، سیدمهدی.(1393). «مقایسه­ی تطبیقی عناصر جادویی هزار و یک شب و داستان­های هری­پاتر».نشریه­ی ادبیات تطبیقی،سال6، شماره‌ی11، صص141-160.
رولینگ، جی. کی. (1379) الف. هری پاتر و سنگ جادو. ترجمه‌‌‌‌‌ی سعید کبریایی، تهران: کتاب‌‌‌‌‌سرای اندیشه.
ــــــــــــــــ (1379) ب. هری پاتر و حفره‌‌‌‌‌ی اسرارآمیز. ترجمه‌ی ویدا اسلامیه، تهران: کتاب‌‌‌‌‌سرای تندیس.
ــــــــــــــــ (1379) د. هری پاتر و جام آتش. ترجمه‌ی ویدا اسلامیه، تهران: کتاب‌‌‌‌‌سرای تندیس.
صادقی، عمران و ظهیری ناو، بیژن. (1395). «بررسی روایت‌‌‌‌‌های پسامدرن در داستان‌‌‌‌‌نویسی برای کودکان و نوجوانان». نقد و نظریه‌ی ادبی، سال 1، شماره‌ی 2، صص 79 -104.
صدیقی‌‌‌‌‌ مقدم، فرحناز. (1388). «فرافانتزی و فانتزی نو». کتاب ماه کودک و نوجوان، سال 2، شماره‌ی 40، صص 39-35.
عزیزی‌‌‌‌‌فر، امیرعباس. (1392). «بررسی طلسم و طلسم‌‌‌‌‌گشایی در قصه‌‌‌‌‌های عامیانه فارسی». متن‌‌‌‌‌شناسی ادب فارسی، دوره‌‌‌‌‌ی جدید، شماره‌‌‌‌‌ی1، صص 81-100.
کمبل، جوزف. (1389). قهرمان هزارچهره. ترجمه‌ی شادی خسروپناه، مشهد: گل آفتاب.
محمّدی، محمّد. (1378). فانتزی در ادبیات کودکان. تهران: روزگار.
محمّدی، محمّد‌هادی. (1374). روش‌شناسی نقد ادبیات کودکان. تهران: سروش.
نورتون، دونا؛ ساندرا نورتون. (1382). شناخت ادبیات کودکان. ترجمه‌‌‌‌‌ی منصوره راعی، تهران: قلمرو.
نظری ‌‌‌‌‌منظم، هادی. (1389). «ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه‌‌‌‌‌های پژوهش». ادبیات تطبیقی کرمان، سال 1، شماره‌‌‌‌‌ی 2، صص 221-237.
Artan, Niklas. (2013). Harry potter as high fantasy. Karstads universitet.
Engbretson, Diane. L. (2006). Harry potter: A comparison of the characters, Themes, setting and plot with the Arthurian Legend, University of Northern Iowa
Kilsgård, Christel Rumander. (2010).  Mythological References in Harry Potterand thePhilosopher’s Stone. Education Kristianstad University.
McGreevy, Ann Loftus. (2004). ”under her spell: an analysis of the creativity of J.K. Rowling”, Gifted Education International, Voll9, pp 34-40.