بایسته‌های ترجمه ادبیات کودک و نوجوان از منظر فنی و دیداری (نمونه تطبیقی و موردپژوهانه ترجمه مجموعه «حکایات النخلة الخضراء»)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار گروه عربی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده الهیات و معارف اسلامی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار - ایران

چکیده

ترجمه ادبیات کودکان و نوجوانان، حوزه‌ای از ترجمه است که ویژگی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد؛ بررسی‌ها نشان داده است که علیرغم تصور غالب افراد، برگردان آثار حوزه ادبیات کودک و نوجوان، به مترجمی زبده و آگاه نیاز دارد؛ مترجمی که به روانشناسی کودک، مراحل رشد زبانی این گروه سنی و تفاوت‌های فرهنگی زبان‌های مورد مطالعه خود، آگاهی و شناخت کافی داشته باشد. نگارندگان در این نوشتار سعی کرده‌اند با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تطبیق مجموعه داستانی «حکایات النخلة الخضراء» با ترجمه فارسی آن، به دشواری‌های ترجمه ادبیات کودکان و نوجوانان، از عربی به فارسی پرداخته و با ذکر شواهدی از این مجموعه، بایسته‌های ترجمه داستان‌های کودکانه را، با تکیه بر دیدگاه‌های نظریه‌پردازانی همچون اوتینن، کلینبرگ و دال، تحلیل و بررسی کنند؛ نتایج این جستار نشان می‌دهد که مترجم در این مجموعه با چالش‌هایی از قبیل: تفاوت‌های فرهنگی و زبانی عربی- فارسی، عدم ارتباط متن و تصویر و غفلت از اهداف آموزشی و تربیتی نهفته در اصل داستان‌ها روبرو بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessities of translating kids and teenagers’ literatureVisual and Technical Aspects (A comparative and case study of the translation of the collection "The Legends of Al-Nahlat al-Khudra")

نویسندگان [English]

  • mostafa mahdavi ara 1
  • ahmad izy 2
1 Assistant Professor of Arabic language and literature, Hakim Sabzevari university
2 Department of Arabic Languages and Literature - School of Theology and Islamic Studies - Hakim Sabzevari University - Sabzevar - Iran
چکیده [English]

Translation of children and adolescents’ literary text is a form of translation with its special features and difficulties. Studies have shown that despite the general concept, translating children and adolescents books require a professional translator. A kind of translator who knows about child psychology, understand the language development stages of these age ranges, as well as having an awareness of culture differences of target languages. Authors of this study tried to compare the “Al-Hekayat al-Nakhlah al-Khazra”, a collection of stories, with its Farsi translation by descriptive analytical method to elaborate the difficulties of children books’ translation from Arabic to Farsi. Bringing some examples of this collection, this research studies and analyzes the necessities of children stories’ translation based on viewpoints of theoreticians including Otnin, Kelinberg and Dahl. The results of this study show that translator of this story collection faces some challenges such as Arabic-Farsi culture and language differences, lack of connection between text and picture, and negligence in transferring of educational goals from target stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kids and teenagers’ literature
  • translation difficulties
  • Najran Marhoun
  • The Legends of Al-Nahlat al-Khudra

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397
  • تاریخ دریافت: 27 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 دی 1397