بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک ونوجوان دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

لالایی‌ها یکی از شاخه‌های ادبیّات عامه محسوب می‌گردد که از حیث پرداختن به مسایل کودکانه و مخاطب خردسال، در زیرمجموعه‌ی ادبیّات کودک نیز قرار می‌گیرد. لالایی‌ها را می-توان نخستین نغمه‌های مختص کودکان در نظر گرفت که قدمتی به اندازه پیدایش بشر داشته‌اند. انعکاس مسایل سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در قرون متمادی در لالایی‌ها مشهود بوده‌است، تا جایی که همین مطلب را می‌توان یکی از علل اساسی ماندگاری لالایی‌ها تلقّی نمود. تغییرات محتوایی لالایی-ها متناسب با مسایل هر دوره سبب پیدایش بستری مناسب برای آگاهی از مسایل غالب در زمان سرایش این زیر ژانر گردیده-است که نمود مسایل اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست. تجلّی مسایل اجتماعی در لالایی‌های نوین که شاعران زمام‌دار سرایش لالایی‌ها گردیده‌اند، بیش از لالایی‌های قدیمی است که مادران سرایش را برعهده داشته‌اند، همین امر بر ضرورت بررسی بازتاب مسایل اجتماعی در لالایی‌های نوین می‌افزاید. پژوهش صورت گرفته نشان می‌دهد که در لالایی‌های‌نوین بنا به تغییرباورها و ساختارهای حاکم بر جامعه، محتوای لالایی‌ها در همه‌ی ابعاد به‌روز شده‌است. جدا از عوامل بیرونی چون توسعه‌ی صنعت یا عوامل جمعیّتی، ایدئولوژیک، عاملی شتاب دهنده در جهت تغییر اجتماعی در جامعه محسوب می‌شود که در لالایی‌های شاعران معاصرنیز نفوذ یافته‌ و سبب تغییر در محتوا و مضمون، موتیف‌های رایج در لالایی‌ها و فضای حاکم بر لالایی‌های معاصرشده‌است. در این پژوهش در پی آن هستیم که با روش توصیفی تحلیلی لالایی‌های عصر حاضر را از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار داده و به تاثیرات این مسایل بر محتوای لالایی‌ها بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reflection of social status on the lullabies in the current age

نویسندگان [English]

  • maryam jalali 2
  • zahra seyyedyazdi 3
2 assistant professor of shahid beheshti university of tehran
3 associate professor at the university of rafsanjan
چکیده [English]

Lullabies are considered as a branch of popular literature and are also a subcategory of children literature due to paying attention to children and their issues. Furthermore, lullabies can be considered as the first child tune that has a long history since the genesis of humanity. The reflection of the political, cultural, religious, and social issues on lullabies in protracted centuries has been clear; this can be the main factor for the maintenance of the lullabies. The lullabies content changes based on the issues of each age has caused the foundation of a suitable base for being aware of the dominated issues in the time of this sub-genre for that the social issues are not exceptional. The appearance of social issues in new lullabies, of which the poets take the control, is more than the old lullabies that the mothers had to sing. This has intensified the necessity to analyze the reflection of social issues on new lullabies. This study aims to socially investigate the lullabies of current age through a descriptive-analytic approach and to analyze the resulting effects on the lullabies content

کلیدواژه‌ها [English]

  • children literature
  • Lullabies
  • content
  • social status

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 دی 1397