بررسی ویژگی های مینی مالیستی در داستانک‌های فریبرز لرستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 مدرس دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی داستان‌های فریبرز لرستانی است تا دریابد آیا این داستان‌ها ویژگی‌های مینی مالیستی دارند یا خیر. بدین منظور پژوهشگران یکصد و بیست داستانک منتشر شده از فریبز لرستانی را مورد مطالعه قرار داده؛ پس از بررسی، به کمک آمار توصیفی، ویژگی-های سبک مینی مالیستی داستانک‌ها را استخراج نمودند. در این پژوهش از طریق نمونه‌گیری و آمار توصیفی، بسامد هر یک از این ویژگی-ها تعیین و داستانک‌ها تحلیل شدند . سپس دلیل انتخاب این ویژگی‌ها و کارکرد آن‌ها در داستانک‌ها شرح داده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از ویژگی‌های مینی‌مالیست در داستانک‌های لرستانی وجود دارد؛ همچنین، فریبرز لرستانی از راه به کارگیری این ویژگی‌ها در ادبیات کودکان توانسته است ضمن رعایت اختصار در بیان، بسیاری از مفاهیم زندگی روزمره را به سطح نمادین و فلسفی برساند و تصویری روشن از دنیای کودکان و هویّت آنان ارائه کند.

کلمات کلیدی: نقد، نظریه ادبی، داستانک، مینی‌مالیسم، فریبز لرستانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Minimalist Features in Short Stories By Fariborz Lorestani

نویسنده [English]

  • narjes ghabeli 1
1 مدرس
چکیده [English]

The present research has tried to investigate the stories written by Fariborz Lorestani, a contemporary fiction writer, to find out whether they could be qualified as minimalist short stories or not. With this in view, a sample of 120 stories were selected and the research took into account the minimalist features such as compression, limited time and place, limited number of characters and tried to identify them in those stories. In the first stage, the stories were described in terms of the number, type, frequency and functions of characters. In the next stage, the research sought to figure out the reasons behind the selection of themes, characters and settings within the stories. The research indicated that a number of those minimalist features could be identified in Fariborz Lorestani's stories. In addition , the research provided a justification for the use of those features.

Keywords: Criticism, literary theory, Sudden stories, Minimalism, Fariborz Lorestani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • literary theory
  • Sudden stories
  • Minimalism
  • Fariborz Lorestani

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 دی 1397