بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده

مهارت­های زندگی یکی از راهبردهای مهم و ضروری است که از طریق افزایش توانایی کودکان و نوجوانان، ظرفیت آنان را در جهت مقابله با چالش­ها و کشمکش­های زندگی ارتقا می­دهد و آنان را در برابر مشکلات ایمن می­سازد. ژانر ادبی رمان، قالب مناسبی برای انتقال مهارت­ها و تقویت آن­ها در کودکان و نوجوانان است. هدف این پژوهش بررسی مهارت­های زندگی (همدلی، تصمیم­گیری، حل مسئله، خودآگاهی، مهارت فردی و تفکرخلاق) در رمان­های فرهاد حسن­زاده و اریش کستنر (Erich Kastner) است. روش پژوهش به صورت تحلیل کمی و کیفی محتوای آثار است. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت همدلی، نسبت به دیگر مهارت­ها، کاربرد بیشتری در آثار حسن­زاده و کستنر دارند. مهارت­هایی نظیر، تفکر انتقادی، تفکر خلاق و مهارت حل مسئله بسامد کمتری داشته­اند. نکته­ی دیگر اینکه مهارت­های زندگی در آثار فرهاد حسن­زاده در مقایسه با اریش کستنر، بسامد بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده

نویسندگان [English]

  • hamid rezaey 1
  • sajad najafibehzadi 2
1 payam nour University
2 SHAHR KORD UNIVERSITY
چکیده [English]

مهارت‌های زندگی یکی از راهبردهای مهم و ضروری است که تلاش می‌کند از طریق افزایش توانایی کودکان و نوجوانان،مهارت‌های زندگی یکی از راهبردهای مهم و ضروری است که از طریق افزایش توانایی کودکان و نوجوانان، ظرفیت آنان را در جهت مقابله با چالش‌ها و کشمکش‌های زندگی ارتقا می‌دهد و فرد را در برابر مشکلات ایمن می‌سازد. ژانر ادبی رمان، قالب مناسبی برای انتقال مهارت‌ها و تقویت آنها در کودکان و نوجوانان است. هدف این پژوهش بررسی مهارت‌های زندگی (همدلی، تصمیم گیری، حل مساله، خودآگاهی، مهارت فردی و تفکرخلاق) در رمان‌های فرهاد حسن‌زاده و اریش کستنر (Erich Kastner) است. روش پژوهش به صورت تحلیل کمی و کیفی محتوای آثار است. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت همدلی، نسبت به دیگر مهارت‌ها، کاربرد بیشتری در آثار حسن‌زاده و کستنر دارند. مهارت‌هایی نظیر، تفکر انتقادی، تفکر خلاق و مهارت حل مساله بسامد کمتری داشته‌اند. نکته دیگر اینکه مهارت‌های زندگی در آثار فرهاد حسن‌زاده در مقایسه با اریش کستنر، بسامد بیشتری دارند.مهارت‌های زندگی یکی از راهبردهای مهم و ضروری است که از طریق افزایش توانایی کودکان و نوجوانان، ظرفیت آنان را در جهت مقابله با چالش‌ها و کشمکش‌های زندگی ارتقا می‌دهد و فرد را در برابر مشکلات ایمن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مهارت‌های زندگی
  • رمان
  • اریش کستنر
  • فرهاد حسن زاده
البرز، فریبا.(1386). اثر بخشی آموزش مهارت­های زندگی براساس برنامه­ی سازمان بهداشت جهانی. پایان­نامه­ی کارشناسی­ارشد دانشگاه علامه­طباطبایی.
امامی، نسرین.(1383). مهارت­های زندگی. تهران: سازمان بهزیستی.
امیدی­نیا، مریم و همکاران.(1392).«بررسی مهارت­های تفکر انتقادی در رمان­های برگزیده­ی نوجوان فارسی دهه­ی 80 براساس فهرست پیتر فاسیونه».  تفکر و کودک، شماره­ی1، دوره­ی7، صص1-26. 
بهرامی، فرزانه و همکاران.(1392). «اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و تصمیم­گیری بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی»، اعتیادپژوهی، دوره­ی 7، شماره­ی 25، صص57-72.
حسن­زاده، فرهاد.(1389). هستی. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
_____________.(1394). زیبا صدایم کن. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
خسرونژاد، مرتضی.(1382). معصومیت و تجربه، درآمدی بر فلسفه­ی ادبیات کودک. تهران: مرکز.
رئوفی، محمدحسین.(1377). مدیریت رفتار کلاسی. مشهد: به­نشر.
ساروخانی، باقر.(1382). روش­هایتحقیقدرعلوماجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سیف، علی­اکبر.(1385). روان­شناسی پرورشی. تهران: آگاه.
شاه­احمدی، محمدرضا.(1390). «ضرورت و نقش آموزش مهارت­های زندگی به کودکان و نوجوانان در رسانه».  کودک، نوجوان و رسانه، سال1، شماره­ی2، صص15-22.
شعاری­نژاد، علی­اکبر.(1370). ادبیات کودکان. تهران: موسسه اطلاعات.
شفیع­آبادی، عبداله.(1385). نظریه­های مشاوره و روان­درمانی. تهران: مرکز دانشگاهی.
صفایی، علی؛ ادهمی، حسین.(1393). «نمود تکنیک­های طنز در پیرنگ داستان­های حسن­زاده». پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره­ی 32، صص 119-166.
طارمیان، فرهاد.(1383) مهارت­های زندگی. تهران: تربیت.
فیشر، رابرت.(1385).  آموزش و تفکر. ترجمه­ی فروغ کیان­زاده، اهواز: رسش.
___________. (1386). آموزش تفکر به کودکان. ترجمه­ی مسعود صفایی­مقدم، اهواز: رسش.
فینکه، رگینا.(1381). تربیت جنسی کودکان، آشنایی با مراحل رشد جنسی کودکان. ترجمه­ی لیلا لفظی، تهران: ذکر.
قیاسی، میترا.(1390). «تفکر انتقادی، کودک و رسانه». کودک، نوجوان و رسانه، سال اول، شماره­­ی 1-2، صص55 ـ 79.
کاوه، ذبیح­اله.(1391). تاثیر آموزش مهارت­های زندگی بر رضایت و سازگاری زنان متاهل. پایان­نامه­ی کارشناسی­ارشد دانشگاه اصفهان.
کریمی, ناهید و همکاران.(۱۳۹۶). «بررسی تاثیر آموزش مهارت­های زندگی به روش قصه­گویی بر مولفه­های خلاقیت دانش­آموزان ابتدایی». ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره­ی7، شماره­ی2، صص 112-123.
کستنر، اریش.(1383). امیل کارگاه می­شود. ترجمه نوشین ریشهری، تهران: صنم.
__________.(1385). کلاس پرنده. ترجمه­ی علی پاک­بین، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
__________. (1394). خواهران غریب. ترجمه­ی علی پاک­بین، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
کلینکه، ال­کریس.(1383). مهارت­های زندگی. ترجمه­ی شهرام محمدخانی، تهران: سپند هنر.
کوکبی، مرتضی و همکاران.(1389). «بررسی مهارت­های تفکر انتقادی در داستان­های کودک و نوجوان». مطالعات ادبیات کودک شیراز، سال1، شماره­ی2، صص157-193.
گلشیری، احمد.(1380.) داستان و نقد داستان. ج1، تهران: نگاه.
ماروسکا، دان.(1383). چگونه تصمیم­های بزرگ بگیریم. ترجمه­ی رضا افتخاری، مشهد: بامشاد.
مایرز، چت.(1374).  آموزش تفکر انتقادی. ترجمه­ی خدایار ابیلی، تهران: سمت.
مکتبی­فرد، لیلا.(1389). بررسی تناسب محتوای داستان­های تالیفی ایرانی برای کودکان و نوجوانان گروه سنی ج با مهارت­ها و مولفه­های تفکر انتقادی. رساله­ی دکتری دانشگاه شهیدچمران اهواز.
__________.(1394). کودک، داستان و تفکر انتقادی. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
مک­کی، رابرت.(1382). داستان، ساختار، سبک و اصول فیلم نامه­نویسی. ترجمه­ی محمد گذرآبادی، تهران: هرمس.
نورتون دانا؛ نورتون، ساندرا.(1382). شناخت ادبیات کودکان: گونه­ها و کاربردها از روزن چشم کودک. ترجمه­ی منصوره راعی و همکاران، ج2، تهران: قلمرو.