«بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش کوشش شده، تا با رهیافتی آماری و توصیفی-تحلیلی، چگونگی رویکرد به «شهر» در شعر نوجوان، بررسی شود، برای این منظور 15 تن از شاعران کودک و نوجوان گزینش شدند و سپس از میان آن دسته از مجموعه‌هایی که برای گروه‌های سنی «ج تا ه» سروده شده بودند، یک تا پنج مجموعه‌ی شعری برگزیده، انتخاب شد، تا با در نظر گرفتن سیر تاریخی اشعار، تناسب این مضمون برای نوجوانان و تحول آن تا سال1390 بررسی شود. نتایج نشان داد، که شهرستیزی و طبیعت‌ستایی، نارضایتی از مهاجرت به شهر، فقر شهری و بمباران شهرها در جنگ تحمیلی، رایج‌ترین مضامین در پیوند با رویکرد به شهر در شعر نوجوان هستند که اغلب، شایستگی‌های لازم برای پذیرفته شدن از سوی مخاطب را ندارند؛ همچنین، در رویکرد به عناصر زندگی شهری معاصر، مانند نام شهرها و فناوری‌های جدید، فقط در شعر معدودی از شاعران تحول و نواندیشی صورت گرفته و در سایر آثار، در سطوح زبانی باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Look at how to approach the city in the" teenage poem " of Iran.

نویسندگان [English]

  • mohammadhossein karami 1
  • mahsa momennasab 2
1 shiraz university
2 shirazuniversity
چکیده [English]

in this study, we tried to examine how to approach the city in adolescent poetry with a statistical and descriptive approach, for this purpose, 15 of the children and teenagers were selected and then selected from the series of categories that were written for the age group of G to h, to examine the historical course of poems, fitness for teenagers and its evolution by 1390. the results showed that Conflict with the city and Interest in nature, dissatisfaction with migration to city, urban poverty and bombing cities in the imposed war are the most common themes to be accepted by the addressee; also, in the approach to contemporary urban life elements, such as the names of cities and modern technology, only a few poets have changed and remained in other works.between most of the works that have been addressed to the environment or urban elements, attention to the destruction of old homes and buildings, urban poverty and urban poverty, and attention to children in cities, have the ability to appeal to the audience more readily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban life
  • teen poetry
  • city and village
  • urban elements

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398
  • تاریخ دریافت: 26 تیر 1397
  • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1398