تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، یافتن عناصر و ویژگی‌های بومی رمان دشت متلاطم اثر علی اکبرکرمانی‌نژاد در ژانر فانتزی/ علمی‌تخیلی بومی است و جلوه‌های فرهنگی‌هویتی اقلیت‌های قومی در این رمان نوجوان واکاوی شده‌اند. دشت متلاطم از ابعاد گوناگون بر فرهنگ قوم بلوچ تمرکز دارد و در قالب تلفیقی از گونه‌های فانتزی و علمی‌تخیلی، مقتضیات زندگی و فرهنگ بلوچی را به تصویر می‌کشد. این رمان به‌دلیل برانگیختن صدایی کمتر شنیده‌شده در ادبیات نوجوان ایران و درآمیختن زیست‌بوم منطقه‌ی کویری با مؤلفه‌های هویت قومی اهمیتی ویژه دارد و این مؤلفه‌ها از دل تعامل میان انسان و طبیعت بومی به دست می‌آیند. یافته‌ها نشان می‌دهند که دشت متلاطم در ساختن هویت و انگاره‌ی قومی مثبت از بلوچ‌ها در چند محور گام‌هایی مؤثر برداشته است. سنت‌های قومی بازتابی گسترده در رمان دارند و نوجوان در عین توجه به سنت‌ها، با در پیش گرفتن سفری دشوار و سرنوشت‌ساز، وارد دیالوگ با فرهنگ می‌شود و ضمن خودیابی در بافت فرهنگ بلوچی، محدودیت‌های آن را به چالش می‌کشد و سنت‌های قومی را به شیوه‌ای نو احیا می‌کند. لباس بلوچی، حیوان‌های کویری که ارتباطی تنگاتنگ با انسان دارند، باورها و رسم‌های قومی، مسأله‌هایی همچون قاچاق مواد مخدر و نگاه طبقاتی درون‌قومی در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و اسطوره‌ای زیست‌جهان بلوچی را برای مخاطب ملموس و شناخت‌پذیر می‌کنند. گونه‌ی سیال و چندگانه‌ی رمان نیز که میان فانتزی بومی، علمی‌تخیلی بومی و رئالیسم جادویی در نوسان است، هماهنگ با زیست‌بوم در خدمت بازتعریف هویت قومی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

You are not Baloch! If you are, You may not be one of us! The representation of ethnic identity in The Tumultuous Plain

نویسنده [English]

  • Farzaneh Aghapour
Persian Language and Literature, Humanities Faculty, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the indigenous aspects and elements of The Tumultuous Plain of Ali Akbar-Kermani-Nejad written in indigenous fantasy/ science-fiction genres as well as analysing Cultural identitive representations of ethnic minorities in this novel.
Tumultuous Plain has focused on Baloch ethnicity from various dimensions. The combination of fantasy and science-fiction leads the audiences to the culture of Baloch people and their lifestyle. This novel as a counter-story is of an extra importance for rising rarely heard voice and engaging desert environment with ethnic identity elements which are derived from the interaction between man and indigenous nature. Tumultuous Plain has played an effective role in forming the sense of positive ethnic identity. The novel reflects ethnic traditions in a wide range and the adolescent protagonist regarding to those traditions starts a difficult voyage. He can challenge the limitations of his culture and reform the traditions through a dialogue with his culture. Balochi dresses, the animals of dessert which are in touch with people, beliefs and ethnic customs, the transit of drug and dominance of castes inside the ethnicity make the Baloch culture recognizable along with religious and mythological capacities of this ethnicity. The ambivalent genre of this novel (indigenous fantasy, science-fiction and magic realism) in a harmonic interaction with ecosystem redefines the ethnic identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous Literature
  • ethnic identity
  • science-fiction and fantastic YA novel
  • Ali Akbar-Kermani-Nejad
  • Tumultuous Plain

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 04 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 05 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1398