شکسته‌نویسی در ادبیات کودک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

نگارنده می‌کوشد برای حل تناقض میان شکسته‌نویسی و سالم‌نویسی در داستان‌نویسی برای کودکان راه حلی ارائه دهد. در متن‌های علمی و آموزشی چنین مشکلی مطرح نیست و یا کمتر مطرح است، زیرا از زبان معیار بهره می‌گیرند، اما در حوزه‌ی داستان، شکسته‌نویسی مسئله است. در نگاه اول با این تناقض روبه‌روییم که اگر کاملا زبان معیار را رعایت کنیم، وجه صمیمیت داستان مخدوش می‌شود و اگر واژه‌ها را اصطلاحا بشکنیم، زیان معیار را نادیده گرفته‌ایم. پارادایم پژوهش کیفی با رویکرد تفسیری و شیوه‌ی داده‌کاوی قیاسی استقرایی و روش گردآوری منابع کتابخانه‌ای است .. پیشنهادهای مقاله برای برون‌رفت از این دوگانگی عبارتند از: تمرکز بر سالم‌نویسی واژه‌ها (در محور صرف) و شکستن چینش واژه‌ها در جمله‌ (در محور نحو) با هدف نزدیک کردن آن‌ها به گویش و محاوره؛ انتخاب واژه‌ها نه فقط متناسب با فهم مخاطب بلکه متناسب با لذت آن‌ها از خواندن داستان؛ توجه به جغرافیا و عرف منطقه‌ی خاصی که داستان در آن جریان دارد؛ توجه به این نکته که واژه‌های سالم خود در موقعیت و فضای داستانی در ذهن مخاطب می‌شکنند؛ گزینش واژه‌هایی که در عین سالم بودن، در گفت‌و‌گوهای اغلب مردم به کار می‌روند؛ توجه به واژه‌هایی که در ادبیات رسمی وجود دارند اما در عین حال در محاورات مردم جاری‌اند؛ و سرانجام بهره‌گیری از ضمایر ملکی متصل و حذف واژه‌هایی دست‌و‌پاگیر مانند «است» که کمک می‌کنند تا داستان به گویش مردم نزدیک شود. نگارنده همچنین با نقد مدل «کاهش تعداد هجا»ی علی صلح‌جو، مدل «نثر طبیعی» را پیشنهاد کرده است.
کلیدواژگان: ادبیات کودک، داستان کودک، شکسته‌نویسی، محاوره، گویش، زبان معیار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Break up in Children's Literature

چکیده [English]

Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature Break up in Children's Literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Children's Story"
  • "Youth's Story"
  • "Break up"
  • "Informal Language"
  • "Formal Language"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1398