روایتی خلاق از متن کهن (نقد و بررسی داستان بازنویسی شده بیژن و منیژه )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

شهرکرد

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل داستان بازنویسی شده بیژن و منیژه است. داستان بیژن و منیژه از داستان-های عاشقانه و جذاب شاهنامه است که بازنویسی خلاق آن، مخاطب کودک و نوجوان را با مقوله عشق و حماسه آشنا می‌کند. روش پژوهش به صورت تحلیل کیفی محتوای آثار و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای است. داستان بازنویسی شده بیژن و منیژه، یکی از روایت‌های تازه از متن کهن (شاهنامه) است که به صورت خلاقانه برای مخاطب کودک و نوجوان بازنویسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که داستان بازنویسی شده شاهنامه به روایت آتوسا صالحی، اگرچه بیشتر به فضاسازی غنایی پرداخته، اما فضا و لحن حماسی متن کهن را نیز به مخاطب انتقال داده و روایت تازه و جذابی برای خواننده خلق کرده است. همچنین استفاده از ویژگی‌هایی چون؛ تغییر در عناصر ثابت متن، بازنمایی ذهن شخصیت‌ها، سپیدخوانی و مشارکت خواننده در داستان، خلاقیت در شروع و پایان داستان، ایجاد فضاهای داستانی جدید و برجسته‌سازی درون‌مایه، داستان بیژن و منیژه را به یک روایت و بازنویسی خلاق تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creative narrative of the old text (Review of the re-written story of Bijan and Manijeh)

نویسنده [English]

  • sajad najafibehzadi
sddff
چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze and analyze the rewritten story of Bijan and Manije. The story of Bijan and Manije is one of Shahnameh's romantic and entertaining tales whose creative rewriting introduces the audience to children and adolescents. The research method is qualitative analysis of the content of the works and the method of data collection is in the form of documents and libraries. Bijan and Manijeh's rewritten story is one of the new versions of the ancient text (Shahnameh), creatively rewritten for a child and adolescent audience. The results of the study showed that the story of Shahnameh rewritten by Atusa Salehi, although more focused on enriching spatiality, also conveyed the epic space and tone of the old text to the audience and created a fresh and attractive narrative for the reader. It also features features such as changes to fixed text elements, character representation, whiteness and readership in the story, creativity at the beginning and end of the story, creation of new story spaces and themes, Bijan and Manije story. Has made it a creative narrative and rewrite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atoosa salehi
  • Creative rewriting
  • bijan & Manijeh story
  • Shahnameh

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 16 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1398