بررسی سفر قهرمان در رمان سه‌گانه‌‌‌ی اَشَوَزدَنگهِه اثر آرمان آرین براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد

2 استادیار- گروه زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جوزف کمپبل با بررسی داستان‌های جهان، الگوی واحد و گسترده‌ای با عنوان «سفر قهرمان» برای تمام داستان‌ها و حتّی زندگی انسان‌ها مطرح کرد. انتخاب روش زندگی و منش قهرمانان می‌تواند دید نوجوانان را نسبت به هدف حیات عمیق‌تر کند و تکیه بر قهرمان به عنوان یکی از عناصر داستان نوجوان، اهمّیّتی خاص دارد. مجموعه رمان اسطوره‌ای-قهرمانی اَشَوَزدَنگهِه و شخصیّت اصلی آن با ویژگی جاودانگی و هدف معنادارش، گزینه‌ی مناسبی برای بررسی الگوی سفر قهرمانی بود. از این‌رو، هدف از این پژوهش، تجلّی و نقد سفر قهرمان و بررسی تفاوت‌های روایتِ اشوزدنگهه با الگوی سفر قهرمان کمپبل بود و از این جهت، مراحل هفده‌گانه‌ی الگوی کمپبل در سفر قهرمانِ نوجوانِ داستان بررسی شد. در این بررسی مشخص گردید که قهرمان داستان در نبرد درونی خویش و در برابر اهریمن پیروز و به ارباب دوجهان تبدیل می‌شود. همچنین محقّقان در مراحل شکم ‌نهنگ، امداد غیبی، زن در نقش ‌وسوسه‌گر و جادّه‌ی ‌آزمون‌ها، جابه‌جایی‌ و تکرار نسبت به الگوی کمپبل ملاحظه کردند. بر طبق بررسی‌های صورت ‌گرفته می‌توان گفت که الگوی سفر قهرمان با این‌که برگرفته از داستان‌های جهان است، نمی‌تواند جوابگوی همه‌ی رخدادهای داستانی باشد؛ با وجود این تفاوت‌ها، داستان اشوزدنگهه با کلّیت الگوی سفر قهرمانی کمپبل هم‌خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Hero's journey in Triple Ashvazdangheh by Arman Aryan based on Campbell's heroic journey theory

نویسندگان [English]

  • Nastaran Gharehbaghi 1
  • MohammadJavad Mahdavi 2
1 Emam Reza International University of Mashhad
2 Ferdowsi university
چکیده [English]

Joseph Campbell has studied the world's stories, showing that there is a single and universal pattern titled "The Hero's Journey" for all the stories, even lifes. Choosing the lifestyle and character of the heroes can deepen the adolescent's view of the purpose of life and it is important to emphasize the hero as one of the elements of the adolescent story. The mythical-herotic novel series of Ashvazdangheh and its main character, with its immortal trait and meaningful purpose, was a good choice for examining the heroic journey pattern.Therefore, the purpose of this study is to illustrate and critique the hero's journey and to examine the differences between Ashvazdangheh's story with Campbell's heroic journey pattern. So, the seventeen stages of Campbell's model were explored in the journey of the teen's hero of the story. It is identified in this study that the hero of this story triumphs in his inner battle and against the evil (Ahriman)'s wizards, he becomes the master of the two worlds. The researcher also considered displacements and repetitions in stages "Belly of the Whale, Supernatural Aid, Woman as the Temptress and The Road of Trials" compared to Campbell's pattern. According to the reviews, it can be said that the hero's journey pattern is based on stories from the world, cannot entirely match fictional events. Of course, the story of Ashvazdangheh, in spite of the differences, coincides with the overall pattern of the Campbell hero's journey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archetype
  • ArmanAryan
  • Ashvazdangheh
  • Campbell
  • Hero's Journey

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 12 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1398