پویش مدلی برای ترجمه‌ی کتابهای مصور کودکان گروه‌های سنی ب و ج با رویکرد بینانشانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 پژوهشگر

چکیده

پژوهش پیشِ رو یک پژوهش کیفیِ بینارشته‌ای است که به منظور بررسی چگونگی همراهی تصاویر در انتقال پیام آثار مصور برای گروه‌های سنی "ب" و "ج" صورت گرفته است. این تحقیق بر آن بوده است تا دریابد آیا مترجمان طی فرآیند ترجمه به تصاویر توجه می‌کنندیا خیر و در صورتی که این کار را انجام می‌دهند، چه راهبردهایی را بر می‌گزینند. بدین منظور سه کتاب مصور برای گروه‌های سنی "ب" و "ج" ( هر کدام در دو نسخه اصلی و ترجمه شده) انتخاب شده و با شیوه‌ی تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. مصاحبه‌هایی هم با متخصصان و دست اندرکاران تولید کتاب مصور (تصویرگر، مترجم، ناشر، ...) صورت گرفت. مدل ترجمه بینانشانه‌ای آگیار و کییِرُز به عنوان چارچوب این پژوهش در نظر گرفته شد. بر اساس یافته‌ها، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مترجمان راهبرد‌های متفاوتی را به صورت شخصی و سلیقه‌ای در ترجمه هایشان برگزیده و به کار برده‌اند و همگی به یک اندازه به تصاویر توجه نداشته اند. به علاوه گرچه مترجم تنها عامل اصلی و تعیین کننده در کارهای ترجمه شده به نظر می‌رسد، عوامل تاثیرگذار دیگری هم وجود دارند که به صورت ضمنی اما به شدت روی کار مترجم اثر گذارند. در پایان بر اساس یافته‌ها مدلی ارائه شد که می‌تواند برای دست اندرکاران حوزه‌ی کتاب کودک مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding a Model for Translation of Children's Illustrated Books for Age Groups B and C with an Inter-semiotic Approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Ameri 1
  • Nastaran Habibian 2
1 Assistant Professor of IAU South Tehran Branch
2 Department of English Translation, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, IAU South Tehran Branch
چکیده [English]

The present research is an interdisciplinary qualitative one which was conducted in order to investigate the picture accompaniment in conveying the message of illustrated works for age groups B and C. The inquiry was accomplished to explore whether the translators take the pictures into consideration during the translation process or not and in the case of consideration, what kind of strategies would be chosen by them. To achieve the purpose, three illustrated books for age groups B and C (each in two versions of original and translated work) were selected and then studied through content analysis method. Also, several interviews were carried out with experts and stakeholders of illustrated books' production (illustrators, translators, publishers, …). The inter-semiotic model of translation, proposed by Aguiar and Quieroz, was opted for as framework of the research. According to the findings, the researchers concluded that diverse strategies have been picked and utilized by translators in their translated works, and they have not taken the pictures into consideration identically. Besides, although translator is known as the main and determining factor in translated works, there are also other factors which influence translators' works implicitly but intensively. Eventually, on the basis of findings, a novel model was presented which can be beneficial for stakeholders of children books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Children's illustrated books
  • Illustration
  • Inter-semiotic translation
  • Rendition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 27 تیر 1397
  • تاریخ بازنگری: 15 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1398